Program nauczania

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez dyrektora niżej wymienione programy nauczania:

 1.  Program nauczania dla I etapu-edukacji wczesnoszkolnej. Elementarz XXI wieku. Teresa Janicka Panek.
 2.  „Nasze Razem w Szkole”- Program edukacji wczesnoszkolnej. J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha , W. Went.
 3.  Język angielski w nauczaniu zintegrowanym .Program nauczania j.angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej . I etap edukacji –klasy I-III szkoły podstawowej.  Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska .
 4.  Program nauczania języka angielskiego . Kurs dla klasy 4-6 szkoły podstawowej. Melanie Ellis, Anna Rak.
 5.  „Teraz polski”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w kasach IV-VI szkoły podstawowej. A Klimowicz, K. Brząkalik.
 6.  „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach 4-6 szkoły podstawowej , T. Maćkowski.
 7.   Program nauczania matematyki w szkole podstawowej . „Matematyka z kluczem”. M. Braun A. Mańkowska, m. Paszyńska.
 8.  „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej. J.Golonko.
 9.  „Lubię to”. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. M.Kęska.
 10.  Wychownie fizyczne bliższe wartościom. Autorski program nauczania .A. Romanowska.
 11. „Jak to działa”? Program nauczania zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej L Łabecki.
 12. ”Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej . J. Lukas, K. Onak.
 13. „Muzyczny świat”. Program nauczania muzyki w klasach IV –VI (II etap edukacyjny) T.Wójcik  .
 14. „W drodze do wieczernika”. Program nauczania religii w klasach I-III szkoły podstawowej. Komisja Wiary Katolickiej. Komisja Episkopatu Polski.
 15. „Poznaję Boga i w Niego Wierzę”. Program nauczana religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej. . Komisja Wiary Katolickiej. Komisja Episkopatu Polski.
 16. Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas IV –VI szkoły podstawowej. „Wędrując ku dorosłości”. T. Król, K. Maśnik, . Węglarczyk