Oddział Przedszkolny

KILKA SŁÓW O PLACÓWCE:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty jest placówką przyjazną dziecku, wpływająca na wszechstronny i harmonijny rozwój, przygotowujący do podjęcia nauki w szkole:

  • pozwala wyrównać szanse edukacyjne wszystkim dzieciom,
  • przedszkolaki mają możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
  • rodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkola poprzez uczestnictwo w uroczystościach, zajęciach otwartych, a także organizowanych przez placówkę przedsięwzięciach,
  • rozwojem dzieci zajmuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a także specjaliści poradni psychologiczni pedagogicznej,
  • placówka dba o rozwój patriotyczny dzieci i dobre kontakty ze środowiskiem lokalnym.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

07:45 – 08:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
08:00 – 09:00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.
rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami
dzieci. Zabawy dydaktyczne, kołowe ze śpiewem, słuchaniem
czytanych książek.
09:00 -09:15 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.
09:15 – 09:45 Śniadanie.
09:45 – 10:45 Realizacje zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą.
10:45 – 11:30 Spacery i zabawy dowolne za świeżym powietrzu lub w sali,
ćwiczenia gimnastyczne
11:30 – 12:00 Obiad.
12:00 – 12:45 Zabawy relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia
graficzne. Utrwalenie poznanych wiadomości, słuchanie
opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
Zabawy dowolne w Sali. Pożegnanie dzieci.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

Język angielski – zajęcia nieodpłatne prowadzone dwa razy w tygodniu w
wymiarze trzydziestu minut, w dwóch grupach.

Zajęcia taneczne – zajęcia płatne prowadzone raz w tygodniu w wymiarze czterdziestu pięciu minut.

Po zakończeniu zajęć w przedszkolu odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci rodziców pracujących.