Kadra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Wojcieszek

 

GRONO PEDAGOGICZNE

ks. Adam Bartnicki (religia)

Monika Berny (wychowawca świetlicy, rewalidacja)

Monika Skulimowska-Job (język angielski)

Anita Lech (matematyka)

Sławomir Małocha (muzyka)

Jolanta Mitka (pedagog szkolny, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

Agata Pocztowska (edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia)

Monika Pycińska (język polski, rewalidacja, nauczyciel-bibliotekarz)

Agata Słonka (oddział przedszkolny)

Jolanta Szlachetka (edukacja wczesnoszkolna, plastyka, W-F klasy I-II)

Renata Wojcieszek (wychowanie fizyczne, technika)

Nowińska Grażyna (logopeda)

Kinga Turecka-Kurek (historia i społeczeństwo, EDB)

Święszek Monika (język polski, WOS)

Anna Nowak (chemia)

Ilona Hajda (język niemiecki)

Dorota Jakóbik (fizyka)

Pazdyka Tadeusz (wychowanie fizyczne)

Ireneusz Barcik (geografia, informatyka)