Kadra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Wojcieszek

 

GRONO PEDAGOGICZNE

ks. mgr Adam Bartnicki (religia)
mgr Renata Chodacka (edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja)
mgr Jolanta Czyżow (język angielski, biblioteka)
mgr Anita Lech (matematyka, wych. fiz. edukacja plastyczna, muzyczna)
mgr Sławomir Małocha (muzyka)
mgr Jolanta Mitka (pedagog)
mgr Agata Pocztowska (przyroda, edukacja komputerowa)
mgr Monika Pycińska (edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja)
Agata Słonka (oddział przedszkolny)
mgr Jolanta Szlachetka (edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia komputerowe)
mgr Renata Wojcieszek (wychowanie fizyczne, technika)
mgr Kazimiera Zaczyńska (język polski, historia i społeczeństwo)