Dyżury nauczycieli

Dyżury nauczycieli – kontakt z rodzicami:

 

A. Pocztowska – poniedziałek, godz.8.30 – 8.45

M. Skulimowska-Job – wtorek, 10.45 – 11.00

M. Berny – wtorek, 9.00 – 9.15

A. Lech – czwartek, 9.00 – 9.15

K. Turecka-Kurek – środa, 12.00 – 12.15

M. Pycińska – poniedziałek, 9.00 – 9.15

S. Małocha -wtorek, 12.45 – 13.00

A. Nowak – czwartek, 14.25 – 14.40

D. Jakóbik – środa, 11.15 – 11.30

M. Swięszek – środa, 14.25 – 14.40

J. Szlachetka – poniedziałek, 9.15 – 9.30

I. Barcik – piątek, 9.30 – 9.45